กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อการศึกษา ปี พ.ศ. 2559


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  ครู  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีและผ้าป่ารีไซเคิลเพื่อการศึกษา         ปี พ.ศ. 2559   28   พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องทรงบาดาลโสตทัศน์ศึกษา                                                  โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559