กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก”


โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ร่วมมือกับสน.ประชาชื่นและประธานเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรม  “วันงดสูบบุหรี่โลก”  ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559  เพื่อตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือน ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ให้เห็นถึงโทษภัยของบุหรี่และควันบุหรี่ และเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. จัดป้ายนิเทศเพื่อให้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่
  2. เดินรณรงค์เพื่อการงดสูบบุหรี่ในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน

 

 

 

...

นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ

hit counter

ตั้งแต่วันที่ 25/01/2559